Salīdzini KASKO un OCTA Online

Automašīnas apdrošināšana pasargā Jūs no neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem gadījumā, ja esat nokļuvis ceļu satiksmes negadījumā vai izraisījis to. Gan sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesisko apdrošināšanu –  OCTA, gan brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu – KASKO

Ja Jūs iegādāsieties OCTA polisi un izraisīsiet ceļu satiksmes negadījumu, tad OCTA Jūsu izraisītos zaudējumus trešajai personai un tās īpašumam, taču, iegādājoties KASKO apdrošināšanu, Jūs nodrošināsiet savas automašīnas augstākās pakāpes finansiālo aizsardzību.

OCTA mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu intereses, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.

Transportlīdzekļu apdrošināšana

OCTA likumā noteikts, ka ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam, kurš piedalās ceļu satiksmē, obligāti jābūt apdrošinātam pret risku nodarīt zaudējumus citas personas mantai vai veselībai. Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana garantē, ka, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, zaudējumus cietušajam sedz vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājs OCTA atbildības limitu ietvaros.

Noteiktie OCTA atbildības limiti:

 • personai nodarītie zaudējumi – līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo personu skaita;
 • mantai nodarītie zaudējumi – līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Ārzemēs notikušajiem negadījumiem tiek piemēroti tās valsts atbildības limiti, kurā negadījums noticis. Daudzās valstīs  civiltiesiskās atbildības limits nav noteikts – tam nav ierobežojumu.

Iegādāties OCTA polisi sekojošiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem –  vieglajiem auto, kravas auto, motocikliem, piekabēm, traktortehnikai, autobusiem.

Papildus OCTA polises īpašniekiem piedāvā diennakts tehnisko palīdzību autovadītājam uz ceļa.

OCTA Kalkulators

Labākie OCTA piedāvājumi Latvijā.

Apdrošināšana Latvija

 • Balcia Insurance SE
  Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010
 • Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”
  Juridiskā adrese: Biķernieku iela 17, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039
 • AAS “BTA Baltic Insurance Company”
  Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
  Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-10133
 • ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
  Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle interesēs
  Juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004
 • “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība
  Juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010
 • SIA Altero Insurance
  Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004

OCTA Biežāk uzdotie jautājumi 

Vai OCTA klientam ir obligāti jābrauc atrādīt savs auto un jāraksta iesniegums par CSNg, kā izraisītājs ir OCTA klients? Vai tas ir jādara arī tad, kad CSNg ir piereģistrēts ceļu policijā? 

Atbilde: Ja CSNg vietā aizpildīts saskaņotais paziņojums, tad CSNg izraisītājam, kuram ir OCTA polise, ir jāiesniedz Atlīdzību departamentā saskaņotais paziņojums, jāatrāda transportlīdzeklis un jāuzraksta paskaidrojums par CSNg. Tas pats attiecas uz negadījumiem, kad CSNg negadījumu ir piereģistrējusi ceļu policija. Vainīgajam jāatrāda transportlīdzeklis un jāuzraksta paskaidrojums par negadījumu.

Kur var pieteikt CSNg, ja manā pilsētā vai tās apkārtnē nav pārstāvniecības (ja negadījums noticis ārpus Rīgas, Liepājas, Ventspils vai Daugavpils)?

Atbilde: Mājas lapā ir iespēja aizpildīt jebkuru OCTA iesniegumu (cietušā vai vainīgā) elektroniski, vai arī attiecīgi izvēlēto iesniegumu var izdrukāt, aizpildīt, iesniegumā norādot adresi un kontaktpersonu, bojātā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas apskatei. Iesniegumu jānosūta Atlīdzību departamentam uz faksa un speciālists ar Jums sazināsies par tālāko dokumentu sagatavi un eksperta norīkojumu bojātā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas apskatei.

Ja negadījumā Jūs esat fiziski cietusī persona, tad attiecīgo personas zaudējumu iesniegumu var aizpildīt mājas lapā elektroniski vai izdrukājot aizpildīt un nosūtīt uz faksa un speciālists ar Jums sazināsies par tālāko dokumentu sagatavi.

Esmu negadījumā cietušais, izraisītājs ir OCTA klients, bet man ir arī KASKO polise. Kur man griezties pieteikt gadījumu? Vai varu gan pie vainīgā, gan pie sava KASKO? 

Atbilde: Jūs varat griezties gan izraisītāja OCTA apdrošināšanas sabiedrībā, gan savā KASKO apdrošināšanas sabiedrībā pēc izvēles, taču zaudējumu atlīdzība tiks veikta tikai vienā no sabiedrībām.

Kāpēc ir jāiesniedz pilnvara uz pieteicēju vai iesniegums par atlīdzības veidu pēc OCTA, ja pieteicējs nav cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks vai turētājs?

Atbilde: OCTA likuma viens no mērķiem ir reglamentēt tiesiskās attiecības starp transportlīdzekļu īpašniekiem, tiesīgajiem lietotājiem (transportlīdzekļa turētāju) un apdrošinātājiem. Līdz ar to apdrošināšanas atlīdzības veidu ir tiesīgs izvēlēties tikai cietušā transportlīdzekļa īpašnieks, tiesīgais lietotājs, vai tam speciāli pilnvarota persona.

Cik ilgi tiek izskatīts pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību pēc OCTA? 

Atbilde: Ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota vai ir zināma ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījusī persona un nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi, triju mēnešu laikā no rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un nosūta attiecīgu rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam.

Vai varu atlīdzību saņemt naudā? 

Atbilde: Apdrošināšanas atlīdzību ar naudas pārskaitījumu pēc OCTA var saņemt cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks. Atsevišķā iesniegumā cietušā transportlīdzekļa, īpašuma vai mantas īpašnieks var arī norādīt citu personu, kurai pārskaitīt zaudējumu atlīdzību.

Kā rīkoties pēc OCTA ceļu satiksmes negadījuma, ja tas ir noticis ārzemēs? 

Atbilde: Ja attiecīgajā ceļu satiksmes negadījumā esat cietusī puse, tad:

Pēc CSNg Jums (cietušajam transportlīdzekļa vadītājam) vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas ir:
1) jāizsauc ceļu policija un paralēli jāfiksē visi vainīgā dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts ir vainīgā persona),

vai
2) jāaizpilda saskaņotais paziņojums (abām pusēm precīzi jāaizpilda visas ailes dokumentā),
3) Jebkurā gadījumā obligāti jāfiksē visi vainīgā transportlīdzekļa dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts ir vainīgā persona). Ja ir iespējams, CSNg vietu jāfiksē arī ar foto palīdzību.
.
Ja tika izsaukta ceļu policiju -saglabājiet ceļu policijas protokola kopiju, ja tādu Jums izsniedz. Ja tika aizpildīts saskaņotais paziņojums – saglabājiet vienu no aizpildītajiem saskaņotā paziņojuma eksemplāriem.
Atgriežoties Latvijā, cietušā transportlīdzekļa īpašnieks, kuram ir OCTA polise, var griezties Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojā (vairāk info www.ltab.lv) , lai precizētu, kurā sabiedrībā var pieteikt attiecīgo negadījumu kā cietušais.

Ja attiecīgajā ceļu satiksmes negadījumā esat vainīgā puse, tad:

Pēc CSNg Jums (vainīgā transportlīdzekļa vadītājam) vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas ir:
1) jāizsauc ceļu policija un paralēli jāfiksē visi cietušā dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts cietusī persona),
2) jāaizpilda saskaņotais paziņojums (abām pusēm precīzi jāaizpilda visas ailes dokumentā),
3) Jebkurā gadījumā obligāti jāfiksē visi cietušā transportlīdzekļa dati (transportlīdzekļa marka un modelis; reģ. Nr.; apdrošināšanas polises dati; no kuras valsts cietusī persona). Ja ir iespējams, CSNg vietu jāfiksē arī ar foto palīdzību.
.
Ja tika izsaukta ceļu policiju -saglabājiet ceļu policijas protokola kopiju, ja tādu Jums izsniedz. Ja tika aizpildīts saskaņotais paziņojums – saglabājiet vienu no aizpildītajiem saskaņotā paziņojuma eksemplāriem.
Atgriežoties Latvijā vainīgā transportlīdzekļa īpašniekam, kuram ir OCTA polise, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, jāinformē Atlīdzību departaments un jāiesniedz paskaidrojums par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju, saskaņoto paziņojumu, vai jebkuru citu dokumentāciju, kas saistīta ar CSNg, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Atbilde: Lai anulētu vai izbeigtu polisi ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1. Aizpildīts Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.

2. Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs (vai tā pilnvarotā persona) vai transportlīdzekļa īpašnieks (vai tā pilnvarotā persona) iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga vēstuli, kurā ir dota bankas vai līzinga atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.

3. Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja vai transportlīdzekļa īpašnieka, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.

Papildus, ja tiek anulēta OCTA zemāk minēto iemeslu dēļ, ir jāiesniedz dokuments/-i, kuri apstiprina kādu no minētājiem iemesliem:

 1. transportlīdzeklis ir atsavināts;
 2. transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda;
 4. tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums.

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā apdrošināšana, kas paredzēta, lai kompensētu zaudējumus gadījumos, kad transportlīdzeklis ticis bojāts, ir nozagts vai apzagts. KASKO apdrošināšana aizsargā transportlīdzekļa īpašnieku, tā tiesīgos lietotājus, kā arī pasažierus no neparedzētiem finansiālajiem izdevumiem, kas var rasties, notiekot negadījumam.  KASKO paredzēts automašīnām, kuras nav vecākas par 12 gadiem.

Ātra atlīdzību izmaksa

Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņem divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Auto remonts klientam tīkamā servisā

Neuzspiež klientam sava apdrošinātā transportlīdzekļa remontu veikt konkrētā autoservisā. Tā ir klienta brīva izvēle.

Nomas auto no pirmās dienas

Bojājumu vai zādzības gadījumos nodrošina vai apmaksā nomas auto no pirmās dienas, ja ir apdrošināts risks “Aizvietošana”.

0% pašrisks

Ir iespēja izvēlēties 0% pašrisku bojājumiem

Ērta atlīdzību pieteikšana

Klients var izvēlēties sev ērtāko veidu zaudējumu atlīdzības pieteikuma iesniegšanai. To var izdarīt interneta mājas lapā, pie sadarbības partneriem vai jebkurā filiāles klientu apkalpošanas centrā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

Tiek segti hidrotrieciena radītie zaudējumi

KASKO atlīdzina arī tādus transportlīdzeklim radītos bojājumus, kas radušies, transportlīdzeklim iebraucot peļķēs vai applūdušās vietās.

Diennakts palīdzība uz ceļa 24/7

 • Konsultācijas pa tālruni
 • Motora iedarbināšana ar starta vadiem
 • Riteņa nomaiņa pret rezerves riteni
 • Degvielas piegāde tās pēkšņas aptrūkšanās gadījumā
 • Iespējamo defektu novēršana, kas iespējama ceļa apstākļos
 • Transportlīdzekļa un pasažieru transportēšana

Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska

Pašrisks priekšējam vējstiklam netiek piemērots, ja tas ir vienīgais bojājums transportlīdzeklim, kas radies izsišanas, saplīšanas vai temperatūras izmaiņu rezultātā un vējstikla maiņa tiek veikta pie sadarbības partneriem.

Jaunvērtības apdrošināšana

KASKO piedāvā jaunvērtības apdrošināšanu jauniem transportlīdzekļiem, apdrošinot risku “Jaunvērtība”.

Vadītāja un pasažieru apdrošināšana

Atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā, ja ir apdrošināts risks “Nelaimes gadījumi”.

Zaudējumi par nozagtu auto tiek atlīdzināti pilnā apmērā

Zaudējumus par nozagtu auto atlīdzina pilnā apmērā arī tādos gadījumos, kad transportlīdzekļa atslēgas un/vai reģistrācijas apliecība ir nozagta no aizslēgtas un uzlauztas telpas.

Tiek atlīdzināti izdevumi par jaunas aizdedzes atslēgas izgatavošanu

KASKO atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas izgatavošanu, ja tā nozagta no aizslēgtas telpas.

Paredzēta atlīdzība par dzīvnieku nodarītiem bojājumiem

KASKO atlīdzina zaudējumus par bojājumiem, kurus transportlīdzekļa virsbūvei nodarījuši dzīvnieki un/vai putni.

Ceļojums var turpināties

Gadījumā, ja apdrošinātais auto pēc negadījuma nav braucamā stāvoklī, atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies ārpus Latvijas, lai varētu turpināt braucienu – tiek segti izdevumi par viesnīcu, taksometra pakalpojumiem, nomas auto vai aviobiļeti.

Apdrošināšanas segums auto transportēšanas laikā

Apdrošinātais atlīdzina zaudējumus, kas radušies auto transportēšanas laikā uz kuģa, prāmja vai evakuatora.

Velosipēda apdrošināšana

Apdrošinātais atlīdzina zaudējumus par bojājumiem velosipēdam, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, ja velosipēds atradies uz transportlīdzeklim piestiprināta velosipēda turētāja.

Tiek kompensēti izdevumi par nozagtas numura zīmes atjaunošanu

Apdrošinātais atlīdzina izdevumus par jaunas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes izgatavošanu, ja tā ir nozagta.

Klientam garantē zaudējumu atlīdzības izmaksu noteiktajā termiņā

Ja zaudējumu atlīdzības izmaksa tiek aizkavēta vainas dēļ, atlīdzība klientam tiek izmaksāta ar līgumā paredzētajiem nokavējuma procentiem.

Standarta KASKO riski

Visās KASKO apdrošināšanas polisēs ir iekļauts sekojošu standarta risku segums

Ceļu satiksmes negadījumi vai auto iebraucis bedrē

Apdrošinātājs sedz zaudējumus par transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, ja tas sadūries ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, piemēram, uzbraucis gājējam vai dzīvniekam, braucot apgāzies vai nobraucis no ceļa, nogrimis vai ielūzis ledū. Tāpat tiek kompensēti zaudējumi par bojājumiem, kas radušies, transportlīdzeklim iebraucot bedrē, piemēram, tikusi pārsista riepa, ieliekts riteņa disks vai bojāts krāsojums.

Zādzība un/vai laupīšana

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, ja transportlīdzeklis ticis nozagts vai nolaupīts.

Aprīkojuma zādzība

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, ja ticis nozagts transportlīdzekļa standarta vai papildu aprīkojums vai tā daļas, piemēram, spoguļi, parkošanās sensori, vieglmetāla diski vai citas auto daļas.

Uguns iedarbība

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, ja auto ticis aizdedzināts, eksplodējis vai radies īssavienojums tā elektriskajā instalācijā un/vai elektriskajās iekārtās.

Trešo personu prettiesiska rīcība

Apdrošinātājs sedz zaudējumus par transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, kuri radušies trešo personu ļaunprātīgas rīcības dēļ, nesaistīti ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Dabas stihiju iedarbība

Apdrošinātājs sedz vētras, krusas, zibens, plūdu vai zemes nogruvumu radītos zaudējumus.

Dažādu priekšmetu un/vai vielu uzkrišana

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, kas transportlīdzeklim radušies, ja tam uzkritis smags priekšmets, piemēram, sniegs, lāstekas.

Stiklojuma bojājums

Apdrošinātājs sedz zaudējumus par transportlīdzekļa stiklojuma bojājumiem, piemēram, ja ticis izsists priekšējais stikls, pretimbraucošam transportlīdzeklim no ceļa uzraujot akmeni, ledus vai asfalta gabalu, ar to trāpot pa apdrošinātā auto stiklu. Tiek segti arī zaudējumi, ja stiklojums plīsis temperatūras izmaiņu rezultātā.

Transportēšanas izdevumu apmaksa

Ja pēc KASKO negadījuma nepieciešams izmantot autoevakuatora pakalpojumus, apdrošinātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa nogādāšanu uz tuvāko remontdarbnīcu vai autostāvvietu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Transportlīdzekļiem ar pilno masu līdz 3,5 tonnām zaudējumu atlīdzības limits, bet transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 3,5 tonnām zaudējumu atlīdzības limits. Ja autoevakuācijas pakalpojums vienā apdrošināšanas periodā nepieciešams vairakkārt, spēkā ir tie paši nosacījumi bez papildu ierobežojumiem – pakalpojumu var izmantot atkārtoti.

Dzīvnieku un/vai putnu nodarītie bojājumi

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, kurus transportlīdzeklim nodarījuši dzīvnieki un/vai putni. Netiek atlīdzināti zaudējumi par bojājumiem, kurus dzīvnieki vai putni nodarījuši transportlīdzekļa salonam.

Aizdedzes atslēgu un drošības līdzekļu nozagšana

Apdrošinātājs sedz transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu un drošības līdzekļu atjaunošanas izmaksas, ja zādzība ir notikusi no aizslēgtas telpas (izņemot transportlīdzekli), to uzlaužot, un ir redzamas uzlaušanas pazīmes. Šim riskam noteikts zaudējumu atlīdzības limits līguma darbības laikā.

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmju un apliecības atjaunošana

Apdrošinātājs sedz izdevumus, kas nepieciešami transportlīdzekļa reģistrācijas numurzīmju un reģistrācijas apliecības atjaunošanai pēc to zādzības. Šim riskam noteikts zaudējumu atlīdzības limits līguma darbības laikā.

Hidrotrieciens

Apdrošinātājs sedz zaudējumus par bojājumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļa iebraukšanu peļķēs vai applūdušās vietās. Šim riskam noteikts zaudējumu atlīdzības limits apdrošināšanas līguma darbības laikā, piemērojot polisē noteikto pašrisku. Netiek atlīdzināti zaudējumi par reģistrācijas numura zīmju nozaudēšanu.

Velosipēds

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, kas radušiem velosipēdam ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, ja velosipēds atradies uz transportlīdzeklim piestiprināta veloturētāja un ja par šo velosipēda bojājumu ir ziņots Valsts policijai. Kopējais zaudējumus atlīdzības limits par viena velosipēda bojājumu polises darbības laikā ir noteikts.

Diennakts palīdzība uz ceļa

 • Nodrošina diennakts (24/7) palīdzību uz ceļa 
 • Diennakts palīdzības tālrunis
 • Palīdzība uz ceļa KASKO klientiem tiek sniegta bez maksas, ja apdrošinātā transportlīdzekļa pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un negadījums ir noticis uz koplietošanas ceļiem.
 • Palīdzības dienests sniedz konsultācijas pa telefonu. Gadījumā, ja automašīnai uz ceļa nepieciešama neatliekama palīdzība, dienesta ekipāža ierodas pie klienta.

Palīdzības dienests sniedz konsultācijas:

 • par rīcību negadījumos; 
 • par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Palīdzības dienesta ekipāža uz ceļa var:

 • sniegt palīdzību motora iedarbināšanā ar starta vadiem;
 • pievest degvielu;
 • bojāto riteni nomainīt pret rezerves riteni;
 • likvidēt transportlīdzekļa defektus, kurus iespējams novērst ceļa apstākļos;
 • aiztransportēt (evakuēt) bojāto transportlīdzekli no notikuma vietas uz tuvāko remontdarbnīcu vai autostāvvietu;
 • nodrošināt taksometra pakalpojumus (30 km robežās no notikuma vietas). 

Izmaksas par remontam izmantotajiem materiāliem un/vai piegādāto degvielu ir jāapmaksā autovadītājam.

Palīdzība ārzemēs

Pakalpojums “Diennakts palīdzība uz ceļa” pieejams visās Eiropas valstīs, kur derīga KASKO polise. Atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies ārpus Latvijas, lai varētu turpināt braucienu – tiek segti izdevumi par viesnīcu, taksometra pakalpojumiem, nomas auto vai aviobiļeti gadījumos, ja apdrošinātais auto pēc negadījuma nav braucamā stāvoklī. Ārzemēs visu kopējo viena gadījuma zaudējumu ir noteikts atlīdzības limits.

KASKO Papildu riski

KASKO polises segumu var papildināt, apdrošinot vēl vairākus citus riskus un pērc OCTA apdrošināšanas polisi ar atlaidi!

Auto aizvietošana ar nomas auto remonta laikā

Ja pēc KASKO negadījuma apdrošinātais auto nevar piedalīties ceļu satiksmē un tam ir nepieciešams remonts, sākot no pirmās dienas pēc auto nodošanas servisā, nodrošina nomas auto uz laiku līdz 14 dienām.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

KASKO apdrošināšanā var tikt iekļauta arī transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana 10 000 latu apmērā. Ja ceļu satiksmes negadījumā cietis transportlīdzekļa vadītājs un/vai pasažieri, izmaksā zaudējumu atlīdzību par gūtajām traumām, invaliditāti vai bojāeju.

Jauniem auto – apdrošināšana jaunvērtībā

Jauniem transportlīdzekļiem to iegādes gadā apdrošināšanas līgumā bez papildu maksas var tikt iekļauts jaunvērtības* segums. Ja jaunvērtībā apdrošinātais transportlīdzeklis gājis bojā vai nozagts, sedz izmaksas līdzvērtīga jauna transportlīdzekļa iegādei, neņemot vērā apdrošinātā transportlīdzekļa reālo nolietojumu vai tā tirgus cenu pirms zādzības vai bojāejas.

*Jaunvērtība ir naudas summa, kas nepieciešama tāda paša zīmola un modeļa līdzvērtīgi aprīkota jauna transportlīdzekļa iegādei.

Auto papildaprīkojuma apdrošināšana

Standarta KASKO piedāvājumā paredzēta iespēja apdrošināt arī transportlīdzekļa papildu aprīkojumu, kas neietilpst ražotāja komplektācijā, piemēram, sakaru sistēmas, audio iekārtas, papildu lukturus, bākugunis, vieglmetāla riteņu diskus, priekšējo metāla aizsargstieni, jumta bagāžnieku, reklāmas uzlīmes un citas papildus uzstādītās iekārtas un aksesuārus. Papildaprīkojums vērtībā līdz 1500€ tiek uzskatīts par apdrošinātu, ja pirms līguma noslēgšanas ir veikta papildaprīkojuma fotofiksācija.

Apdrošināšanas darbības teritorijas paplašināšana uz NVS valstīm

Standarta KASKO polises ir spēkā Eiropas teritorijā – Latvijā, Albānijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Sanmarīno, Serbijā un Melnkalnē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vatikānā, Vācijā un Zviedrijā. Papildus, pēc klienta pieprasījuma, polises darbības teritoriju var paplašināt uz NVS valstīm – uz Krievijas Eiropas daļu, kas atrodas uz rietumiem no Urālu kalniem (līdz 50. meridiānam), uz Baltkrieviju, uz Ukrainu un uz Moldovu.

Kā rīkoties negadījuma vietā?

Nekavējoties jādara viss iespējamais, kas ir nepieciešams, lai novērstu zaudējumus vai samazinātu zaudējuma apmēru. Negadījums nekavējoties jāreģistrē atbilstošajās instancēs, piemēram, policijā. Biežāk sastopamo apdrošināšanas gadījumu piemēri:

Kad KASKO nav spēkā?

Ja pēc satiksmes negadījuma nav aizpildīts un nav iesniegts saskaņotais paziņojums

Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja:

 • satiksmes negadījumā bijuši iesaistīti ne vairāk kā divi transportlīdzekļi, tiem nav radušies būtiski bojājumi un pēc sadursmes tie abi var turpināt ceļu;
 • negadījumā nav cietuši cilvēki;
 • nav nodarīti zaudējumi trešās personas mantai vai īpašumam;
 • satiksmes negadījumā iesaistītās puses var vienoties par visiem būtiskajiem notikušā apstākļiem.

Ja par notikušo satiksmes negadījumu nav paziņots policijai

Policijai par negadījumu jāziņo tad, kad transportlīdzeklis ir nozagts vai apzagts, kā arī tad, ja, piemēram, uz ceļa gadījies notriekt dzīvnieku.

Ja pēc auto zādzības tā īpašnieks nespēj uzrādīt visus drošības sistēmu komplektus (izņemot gadījumus, ja zādzība notikusi no aizslēgtas telpas un ir redzamas ielaušanās pazīmes)

Transportlīdzekļa drošības sistēmām jāatbilst apdrošinātāja noteiktajām prasībām. Aizdedzes atslēgu un drošības sistēmu pulšu skaitam ir jābūt tādam, kāds ir norādīts apdrošināšanas pieteikumā.

Ja bojājums radies, pārvadājot kravu

Apdrošinātājs nesedz zaudējumus par tādiem transportlīdzekļa bojājumiem, kuri radušies, pārvadājot, iekraujot vai izkraujot kravu.

Ja transportlīdzeklis bojāts ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ

Ja transportlīdzeklis piedalījies satiksmē ar sezonai neatbilstošām riepām vai braucis bez spēkā esošas tehniskās apskates, tad apdrošināšanas atlīdzības izmaksa tiks atteikta, ja negadījums noticis tiešā cēloņsakarībā ar transportlīdzekļa ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu.

Ja bojājumi radušies, transportlīdzeklim braucot sakabē

Lai pēc iespējas izvairītos no negadījumiem, transportlīdzekļiem braucot sakabē, jāizvēlas atbilstoša garuma lokanā sakabe. Nedrīkst pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu.

Ja atļautais braukšanas ātrums ticis pārsniegts par vairāk nekā 30 km/h

Atļautā braukšanas ātruma būtiska pārsniegšana tiek uzskatīta par Ceļu satiksmes noteikumu apzinātu pārkāpumu, kas vairākkārtīgi palielina risku iekļūt satiksmes negadījumā. Jārēķinās, ka šāda rīcība rada apdraudējumu arī citiem satiksmes dalībniekiem.

Biežak uzdotie jautājumi KASKO

Vai apdrošināšanas atlīdzību var saņemt naudā?

Apdrošināšanas atlīdzību var saņemt naudā, ja tas iepriekš ir saskaņots ar apdrošinātāju.

Vai transportlīdzekli, kuram beidzies garantijas laiks, var remontēt dīlera autoservisā?

Jā, var, ja šis papildu pakalpojums ticis iegādāts, slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu (automašīnām, kuras nav vecākas par septiņiem gadiem).

Cik ilgā laikā ir jāpiesaka KASKO gadījums?

KASKO apdrošināšanas gadījums ir jāpiesaka nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no brīža, kad tas ir kļuvis iespējams.

Kā anulēt vai izbeigt polisi?

Lai anulētu vai izbeigtu polisi, jāiesniedz sekojoši dokumenti

1. Iesniegums par apdrošināšanas polises anulēšanu vai izbeigšanu.

2. Ja polisē kā atlīdzības saņēmējs vai kā apdrošinātā persona ir minēta banka vai līzinga kompānija, tad kopā ar rakstveida paziņojumu vai Iesniegumu par polises anulēšanu apdrošinājuma ņēmējs (vai viņa pilnvarotā persona) vai transportlīdzekļa īpašnieks (vai viņa pilnvarotā persona) iesniedz apdrošinātājam oficiālu bankas vai līzinga kompānijas vēstuli, kurā ir sniegta bankas vai līzinga kompānijas atļauja šo apdrošināšanas līgumu anulēt.

3. Pilnvara no apdrošinājuma ņēmēja vai transportlīdzekļa īpašnieka, ja atmaksājamā prēmija tiek atmaksāta citai personai.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Pašrisks ir noteikta daļa no remontdarbu izmaksām, kuru, iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam, sedz pats apdrošinājuma ņēmējs, bet apmaksā to zaudējumu daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas līgumā norādīto pašrisku. Pašrisks līgumā noteiktajā apjomā tiek ieturēts par katru apdrošināšanas gadījumu, neatkarīgi no to skaita.

Transportlīdzekļa zādzības/nolaupīšanas vai pilnīgas bojāejas gadījumos pašrisks tiek noteikts procentos no transportlīdzekļa tirgus vērtības negadījuma brīdī.

Jo lielāks ir pašrisks, jo mazāks ir maksājums par apdrošināšanu.

Svarīgi!KASKO noteiktais minimālais pašrisks KASKO apdrošināšanas gadījumiem ir EUR 140.

Klientiem, kuri vismaz divus iepriekšējos gadus savu transporta līdzekli ir apdrošinājuši un kuri šajā laikā nav pieteikuši KASKO atlīdzību, no jauna noslēgtajā līgumā pirmajam gadījumam tiek paredzēts EUR 0 pašrisks, turklāt KASKO polisi var iegādāties par ievērojami zemāku cenu